Priscilla Chan

Rave Medley : Bian, Bian, Bian Bian Bian / Tan Tan Tan / Bu Zhu Yuan Fu Jie / Tiao Wu Jie

Priscilla Chan

Rave Medley : Bian, Bian, Bian Bian Bian / Tan Tan Tan / Bu Zhu Yuan Fu Jie / Tiao Wu Jie