Lata Mangeshkar

Jai Ram Rama Ramanam Sharanam

Lata Mangeshkar

Jai Ram Rama Ramanam Sharanam