Momoiro Clover Z

Saraba, Itoshiki Kanashimitachi yo

Momoiro Clover Z - Saraba, Itoshiki Kanashimitachi yo

Momoiro Clover Z

Saraba, Itoshiki Kanashimitachi yo

Momoiro Clover Z - Saraba, Itoshiki Kanashimitachi yo