Yu Takahashi

Yu Takahashi: Neueste Musikvideos

Yu Takahashi - sotsugyou

Musikvideo

Yu Takahashi - tagatamenikanewanaru

Musikvideo

Yu Takahashi - kimamalovesong

Musikvideo

Yu Takahashi - daremoinai daidokoro

Musikvideo

Yu Takahashi - shounendeare

Musikvideo

Yu Takahashi - genjitsutoiunanokaibutsutotatakaumonotachi

Musikvideo

Yu Takahashi - fukuwarai

Musikvideo

Yu Takahashi - hontonokimochi

Musikvideo